Skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się!
Polityka prywatności

Polityka prywatności


 

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Klientów w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności i Cookies.

 


1. POJĘCIA UŻYWANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI:

 1. Excellence – Excellence Spółka Akcyjna, KRS 0000427300, NIP 7331312783, zwana dalej również: „Administratorem”.

 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 3. Plik cookie - Niewielki plik zapisywany na komputerze użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną dla dostosowania treści do preferencji użytkownika.

 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 5. Serwis – serwis internetowy należące do Excellence, w ramach których Administrator świadczy usługi. Serwis umieszczony jest pod następującym adresami: https://tanitest.pl/

 6. Sklep internetowy - sklep pod adresem https://tanitest.pl/

 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwisy należące do Excellence

 8. Klient – użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany składający zamówienia w sklepie internetowym


 

2. ADMINISTRATOR

 • Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu RODO jest Excellence Spółka Akcyjna  z siedzibą w Lipa 20a, 95-010 Stryków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000427300. E-mail: kontakt@tanitest.pl

 

3. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Excellence przetwarza dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub zamówienia produktów w sklepie internetowym takie jak:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Firma
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość wraz z ulicą i numerem posesji/mieszkania
 • Kraj
 • Numer telefonu kontaktowego
 • Adres e-mail

Ponadto, Excellence przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego takie jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowego

 

4. CELE PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH

Excellence może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji zamówień w sklepie internetowym pod adresem testkoronawirusexcellence.pl – podstawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prowadzenia dokumentacji rachunkowej związanej z zawieranymi umowami sprzedaży – podstawą przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 • komunikacji z Klientem – podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta,
 • informowania o statusie zamówienia - podstawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • udzielenia odpowiedzi na zapytania zgłaszane przez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Excellence polegający na prowadzenie marketingu bezpośredniego towarów i usług,


5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Przekazujemy dane osobowe Klienta(imię, nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy)  firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne.

 

6. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe Administrator przechowuje przez okres posiadania konta w Serwisie. Po usunięciu konta dane zostają usunięte z baz danych Serwisów.

Dane osobowe Użytkowników niezarejestrowanych są przechowywane w historii zamówień. Dane osobowe są przechowywane przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji rachunkowej.

 

7. PRAWA KLIENTÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia realizację uprawnień wskazanych poniżej. Klient może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania drogą mailową na adres shop@testkoronawirusexcellence.pl przez formularz kontaktowy na stronie testkoronawirusexcellence.pl które to żądanie będzie rozpoznane niezwłocznie, w godzinach urzędowania Excellence.

 • Klient ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Po zgłoszeniu żądania usunięcia danych osobowych i  jego realizacji nie będziemy mogli świadczyć usług z udziałem danych osobowych. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 • Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli klient zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia nie będziemy wykorzystywać jego danych.
 • Prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawy, aktualizacji.
 • Prawo przekazania danych osobowym przez Excellence innemu administratorowi na życzenie Klienta.
 • Klient może zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 • Jeżeli Klient uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Klienta. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i pracy naszych konsultantów, co zapewnia ochronę identyfikujących danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do danych osobowych Klientów i  Użytkowników przez nieupoważnione systemy lub osoby.


9. PLIKI COOKIES

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Żaden z plików cookie używanych przez Serwis, nie zawiera informacji osobistych i nie może posłużyć do identyfikacji konkretnego Użytkownika.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Sekcja „pomoc” w przeglądarce najlepiej opisze jak wyłączyć i skasować pliki cookie. Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:
  Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer http://support2.microsoft.com/kb/278835/pl
  Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&ref_topic=3421433
  Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 6. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ
 7. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 8. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

 1. Spółka ma prawo do przeniesienia praw do Strony Internetowej oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, na co Klienci, akceptując Regulamin, wyrażają zgodę.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozpatrywane przez sąd polski według właściwości miejscowej dla siedziby Spółki.
 3. Niniejszy Regulamin, jak również wszelkie stosunki prawne powstałe na jego podstawie, w tym w szczególności zawarte na jego podstawie Umowy, poddaje się pod prawo polskie i interpretuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ani Umowie, zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Aktualną Informację na temat przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Klientów znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności, która jest dostępna tutaj: https://tanitest.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu RODO jest Excellence Spółka Akcyjna  z siedzibą w Lipa 20a, 95-010 Stryków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000427300.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i/lub realizacji obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i obejmują w szczególności: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, NIP), dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail itp.), metadane dotyczące komunikacji (np. data kontaktu) i jej treść. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy zgodnie z przepisami podatkowymi lub rachunkowymi Administrator jest zobowiązany do rozliczenia zawartej umowy, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Z kolei, gdy cele przetwarzania wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, w tym marketingowej – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 8. Do danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie odpowiednio upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub doradcy (prawni, podatkowi, księgowi etc.) Administratora, jak również podmioty trzecie współpracujące z Administratorem, np. dostawcy platform do e-mail marketingu, dostawcy usług marketingowych lub podmioty, które świadczą usługi w zakresie wsparcia i obsługi systemów IT, z których korzysta Administrator. Wszystkie ww. podmioty uzyskują dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne. Administrator może być również zobowiązany do udzielenia określonych informacji, w tym przekazania danych osobowych, organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji poszczególnych celów, dla których są one przetwarzane. Co do zasady, dane osobowe zebrane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane są przez okres konieczny do wykonania obowiązków wynikających z tej umowy, chyba że regulacje prawne, w szczególności rachunkowe lub podatkowe, obligują Administratora do przetwarzania danych osobowych przez dłuższy okres i/lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności od tego, który z ww. okresów jest dłuższy. Wyżej wskazane okresy przetwarzania danych mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku roszczeń i postępowań, np. sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia.
 11. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo wniesienia skargi do organu kontroli (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. W razie jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu za pomocą wiadomości e-mail: kontakt@tanitest.pl

 

10. ORGANIZACJA KONKURSÓW

 Do każdego organizowanego przez Serwis konkursu tworzony jest regulamin i zostaje udostępniony w Serwisie.

 

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I COOKIES

Administrator zastrzega sobie zmiany w Polityce Prywatności i Cookies stosownie do zmian prawnych RODO oraz informatycznych. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej testkoronawirusexcellence.pl  

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl